Change language

Røgfri Generation

Røgfrit København 2025 arbejder for at børn og unge ikke at begynde at ryge. Vi har en ambition om at skabe en røgfri generation af københavnske børn og unge. Røgfrit København arbejder sammen med en række parter for at sikre, at børn og unge vokser op uden røg.

Børn og unge er mere sårbare end voksne over for rygningens skadelige virkninger. De bliver også hurtigere afhængige. Derfor er det en specielt kedelig statistik, at 10 % af de 15-årige københavnere ryger hver dag, og 40 % af de 15-årige har prøvet at ryge.

Røgfri Generation betyder at:

  • Børn og unge født efter 2005 ikke begynder at ryge.
  • Ingen ryger i folkeskolens afgangsklasser.
  • Unge rygere ved, at og hvor man kan få hjælp til rygestop.

I 2016 realiseres Røgfri Generation via tre indsatser: Røgfri Skoletid, Røgfri Ungdomsuddannelse og Røgfri Fritid.  

Røgfrit København arbejder sammen med en række skoler og ungdomsuddannelser om at fremme et røgfrit skolemiljø. Det er et forpligtende samarbejde, hvor begge parter bidrager til at sikre, at vi når det mål, vi sammen sætter.